srpski   |   english

"Shade" je dekorativna slika velikog efekta i elegancije dostupna u dvije verzije: glatka ili gruba.

Video

Karta boja

Karta boja. pdf | 4.07 MB