srpski   |   english

Desire MG

Pokušati postignuti nešto "specijalno" je oduvek bio jedan od ciljeva Adicolora. Biti u stanju da ponovo stvori, na jednostavan i jeftin način, efekat granita ili mermera, može samo Splendor uz pomoć Adicolor dekoracija.

Video

Karta boja

Karta boja. pdf | 37.33 MB